Home Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương

“Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ? – Lại đây cho chị dạy làm thơ!” Thơ Hồ Xuân Hương không chỉ có cái “ngông” và những bài tự tình trách phận một cách kín đáo, đặc sắc. Thơ Hồ Xuân hương còn là những bài vịnh, bài thơ rất… tục và táo bạo. Người đương thời gọi thơ Xuân Hương...
Người ta biết tới Hồ Xuân Hương với đa số những bài thơ thanh thanh tục tục, mang tính châm biếm cao với sự hài hước khéo léo. Nhưng bên cạnh đó, Hồ Xuân Hương cũng là một nhà thơ, và những nhà thơ từ trước tới nay thì hầu như ai cũng có những vần thơ mang đầy...
Như các bạn cũng đã biết, Hồ Xuân Hương sống trong thời điểm mà xã hội vẫn còn đặc biệt mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Lại là vợ lẻ của một hào phú, thế rồi với cái tài sẵn có của mình cùng hoàn cảnh xã hội bấy giờ, bên cạnh những vần thơ thanh thanh...
Thuỷ Vân Hương (Về Chốn Nước Mây, Hồ Xuân Hương) Vân căn thạch đậu tự phong phòng Mãn mục sơn quang tiếp thuỷ quang Thiệp hải tạc hà si Lí Bột Phụ chu tàng hác bái Nguyên Chương Loa ngân tịch tễ lân tuần xuất Vụ ảnh triêu mê thứ đệ tàng Mạn thuyết ngư nhân chu nhất diệp Sổ trùng môn hộ Thuỷ Vân hương. Dịch nghĩa: Dưới...
Nhập An Bang (Tới An Bang, Hồ Xuân Hương) Lãng tích phong trần vị nhạ cương, Phiêu linh thư kiếm nhập An Bang. Cừ lô thiên địa tâm thiên lý, Oa giốc sơn hà nhãn nhất soang (song). Thi giá cảm vân sơn quỷ khấp, Sầu thành liêu giả tửu binh hàng. Hứng hàm dục tá Tinh châu tiễn, Tiễn thử kỳ phong thuỷ bán giang. Bản dịch: Gió...
Nhãn Phóng Thanh (Mắt Toả Màu Xanh, Hồ Xuân Hương) Vi mang loa đại tháp thương minh Đáo thử tu giao nhãn phóng thanh Bạch thuỷ ma thành thiên nhẫn kiếm Hàn đàm phi lạc nhất thiên tinh Quái hình vị dĩ tiêu tam giáp Thần lực hề dung tạc Ngũ Đinh Phảng phất vân đồi đầu ám điểm Cao tăng ưng hữu toạ đàm kinh. Dịch nghĩa: Mầu...
Hải Ốc Trù (Ngóng Đỉnh Toan Ngoan, Hồ Xuân Hương) Lan nhiêu tuỳ ý dạng trung lưu Cảnh tỉ sơn dương cánh giác u Sinh diện độc khai vân lộ cốt Đoạn ngao tranh kị khách hồi đầu Bằng Di diệp tác kình thiên trụ Long Nữ thiêm vi hải ốc trù Đại để Thuỷ Hoàng tiên vị cập Cố lưu Nam điện củng kim âu. Dịch nghĩa: Phe...
Độ Hoa Phong (Qua Vũng Hoa Phong, Hồ Xuân Hương) Phiến phàm vô cấp độ Hoa Phong, Tiễu bích đan nhai xuất thuỷ trung. Thuỷ thế mỗi tuỳ sơn diện chuyển, Sơn hình tà kháo thuỷ môn thông. Ngư long tạp xử thu yên bạc, Âu lộ tề phi nhật chiếu hồng. Ngọc động vân phòng tam bách lục Bất tri thuỳ thị Thuỷ Tinh cung. Dịch nghĩa: Lá...
Ðăng Đông Sơn Tự Kiến Ký Kỳ 2 (Lên Chơi Đông Sơn Tự Kỳ 2, Hồ Xuân Hương) Bạch lộ hoành giang thủy tiếp thiên, Tùng lâm nhất thốc cách vân yên, Nữ Vu trị vũ vô đông hạ, Ngư phủ phi điêu hoặc hậu tiền, Ngộ đạo cao tăng huề tích khứ, Hiện thân Cổ Phật đáo kim truyền, Ðăng lâm độc bộ Ðông Sơn...
Ðăng Đông Sơn Tự Kiến Ký Kỳ 1 (Lên Chơi Đông Sơn Tự Kỳ 1, Hồ Xuân Hương) Ðông Sơn cảnh chiếm nhất hồ thiên, Bảo áp phi lai pháp giới yên, Nham thạch điểm đầu hoàn vũ hạ, Thiên hoa mãn thụ lộng phong tiền, Ðế Bà hương hỏa phương lân cận, Trịch Chúa xa luân cựu tích truyền, Phổ độ hàng từ siêu khổ...

Don't miss

Most popular

Recent posts