Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 7 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 7, Hồ Xuân Hương)

Quý vô tài điệu sử nhân kinh,
Thập tải phong trần quán nhĩ linh.
Dĩ thị lâm bình tri địch thủ,
Mạc tu xao nguyệt khổ đàn tinh.
Vi luân vi đạn tuỳ tao ngộ,
Thuỳ phụng thuỳ oanh nhiệm phú sinh.
Tạo vật ư nhân hà cẩu tích,
Minh châu hưu hướng ám trung trình.

Dịch nghĩa:

Tôi thẹn vì không đủ tài điệu để người khiếp sợ.
Mười năm gió bụi đã quen rồi.
Đã là ngồi trước bàn cờ thì biết địch thủ,
Làm chi phải chọn ý tứ cho khổ sở vì thơ.
Là bánh xe hay đất đá là do hoàn cảnh,
Là phượng hay oanh vốn bẩm sinh.
Tạo vật đối với con người không phú bẩm cẩu thả,
Nếu đã là hạt trai sáng thì chớ đem vào bóng tối.

Bản dịch 1:

Thẹn không đủ sức khiến người kinh,
Gió bụi mười năm trải thác ghềnh.
Ngồi trước bàn cờ hay địch thủ,
Chọn tìm thi tứ lựa vần tinh.
Bánh xe với đạn do hoàn cảnh,
Chim phượng hay oanh vốn đã sinh.
Con Tạo với người sao cẩu thả,
Minh châu để tối nỡ ai đành.
(Điệp Luyến Hoa)

Bản dịch 2:

Thẹn không tài điệu khiến người kinh,
Gió bụi mười năm giọng nhạc rành.
Đà nhẽ vào cờ hay địch thủ,
Chả cần gõ nguyệt khổ đàn tinh.
Làm xe làm đạn tuỳ phen gặp,
Ai phượng ai oanh mặc bẩm sinh.
Con tạo với người sao quá tiếc,
Tối tăm đừng giở ngọc châu lành.
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bản dịch 3:

Tài tôi thẹn kém khiến ai kinh,
Lận đận mười năm tự dối mình.
Vào cuộc mới hay tay đối thủ,
Cần chi trau chuốt chữ cho tinh.
Là xe là đạn tuỳ tao ngộ,
Tuỳ phượng tuỳ oanh vốn bẩm sinh.
Tạo vật với người không cẩu thả.
Không mang ngọc sáng chốn u minh.
(Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh)

Bài Xướng Của Hiệp Trấn Quan Trần Hầu

Thổ phượng tài cao nhất thế kinh,
Long thành hà hạnh thính huyền linh.
Mỗi tàm khắc hộc tài do chuyết,
Tự tiếu đồ long kỹ vị tinh.
Khách địa giao du tuỳ xứ tại,
Khuê trang tài diện tự thiên sinh.
Tương phùng huống hựu tương đồng quận,
Lạo thảo ngư thư nhất đệ trình.

Bản dịch:

Nhả phượng tài cao khắp chốn kinh,
Nhạc reo mừng lắng giữa Long thành.
Thẹn khi vẽ nhạn tài dang dở,
Cười nhẽ pha rồng nghệ chửa tinh.
Đất khách giao du đâu cũng thoả,
Khuê dung tào mạo tự trời sinh.
Gặp nhau huống lại cùng chung quận,
Lạo thảo tờ thư một gửi trình.
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp Trấn Quan Trần Hầu Xướng Hoạ Kỳ 7 (Xướng Hoạ Cùng Ông Trần Hầu, Quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Kỳ 7)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here