Home Tags Nguyễn Trọng Tạo

Tag: Nguyễn Trọng Tạo

Đồng Dao Cho Người Lớn

Đồng Dao Cho Người Lớn (Nguyễn Trọng Tạo) Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi Có con người sống mà như qua đời Có câu trả lời biến thành câu hỏi Có kẻ ngoại...

Don't miss

Most popular

Recent posts