Home Tags Tập Khối Tình Con > Quyển I (1916) – Tản Đà

Tag: Tập Khối Tình Con > Quyển I (1916) – Tản Đà

Đò Đưa

Đò Đưa (Tản Đà) 1 Rung rinh nước chảy ngang (thì) đèo (Thuyền thì ai) thuyền ai một lá, giậm chèo quanh non Đá trơ, trơ mãi (a) thời mòn Khối tình bóp bẹp, vo tròn...

Đêm Xuông Phủ Vĩnh

Đêm Xuông Phủ Vĩnh (Tản Đà) Đêm xuông vô số cái xuông xuồng Xuông rượu, xuông tình, bạn cũng xuông! Một bức màn con coi ngán nỗi Một câu đối mảnh nghĩ dơ tuồng! Một vừng...

Áo Rách (Đoản Mã)

Áo Rách (Đoản Mã, Tản Đà) Ới giời ơi! Ới đất ơi! Cái áo sao mày rách tả tơi? Rách đành mặc vậy Nào dám sợ ai chê Nào dám sợ ai cười Chỉ sợ nỗi anh em...

“Tựa”

“Tựa” (Tản Đà) Chữ nghĩa Tây, Tàu trót dở dang Nôm na phá nghiệp kiếm ăn xoàng Nửa ngòi bút ngỗng, ba sinh luỵ Một mối tơ tằm, mấy đoạn vương Có kẹo, có câu là...

Đời Hậu Trần

Đời Hậu Trần (Tản Đà) Núi Thiên Cầm giời bắt đôi Hồ Quan lại Minh sang giữ bản đồ Muôn rừng, trai bể mắc tai vạ Người chết không chôn, kẻ sống lo Nghệ An, Mô...

Đùa Cô Sư

Đùa Cô Sư (Tản Đà) Ai ai đứng khuất bóng giăng mờ Cô sử, cô sư khéo thẫn thờ Cửa Phật những mong tròn quả phúc Cõi trần sao nỡ dứt duyên tơ? Vãi già tiểu...

Bóp Vú Đau Tay

Bóp Vú Đau Tay (Tản Đà) Giễu một cậu học trò ghẹo gái bị gái đánh đau tay Hàng xứ đồn lên lắm truyện hay Con người như thế hoá non tay Gớm cho cô...

Bài Nói Truyện Với Ảnh

Bài Nói Truyện Với Ảnh (Tản Đà) Người đâu cũng giống đa tình Ngỡ là ai, lại là mình với ta Mình với ta dẫu hai như một Ta với mình sao một mà hai? Năm...

Ông Lã Gia

Ông Lã Gia (Tản Đà) Ngồi buồn xem lại sử Nam nhà Quan đời vua Triệu ông Lã Gia Ngôi cao quyền trọng đầu râu bạc Hai vai gánh vác một sơn hà Giặc ngoài ngấp...

Đồng Tiền (Hoa Phong Lạc)

Đồng Tiền (Hoa Phong Lạc, Tản Đà) Đồng tiển đồng tiền Sao em sắc sảo lại khôn ngoan? Vừa xinh vừa đẹp Vừa trắng vừa tròn Chán chỗ nhà quê đến chỗ quan Quan yêu quan để...

Don't miss

Most popular

Tết Tự Thuật

Thơ Sầu Rụng

Phong Châu

Recent posts